iShop-Giải pháp quản l‪ý‬ 4+

Tung Nguyen

Designed for iPhone

    • 4.8 • 4 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Các tính năng trên app bao gồm:
****TTNCC: Chi trả tiền mua hàng cho người khác. Nên sử dụng tính năng này khi chi trả tiền cho một ai đó. Và bạn nên ghi chú rõ tên người nhận vào phần "Ghi chú"

****Chuyển tiền: Dùng để chuyển tiền giữa 02 đơn vị (Showroom) của bạn. Nên sử dụng tính năng này khi bạn muốn quản lý số tiền ở 2 đơn vị riêng biệt của bạn.

****Phiếu thu: Dùng để ghi lại các khoản thu của bạn. Ví dụ các khoản thu cho gia đình trong ngày, hoặc các khoản thu về từ nguồn thu khác.

****Phiếu bán hàng: Dùng để lưu lại lịch sử bán hàng hoá cho cửa hàng/gia đình của bạn. Bạn vui lòng gửi danh sách tên hàng (Bao gồm Mã hàng, tên hàng) vào mail support, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tạo mã hàng.

****Giá: Chúng tôi đang phát triển tính năng này, và sẽ thông báo tới bạn khi sẵn sàng.

Điều khoản hoạt động
Đây là app MIỄN PHÍ, bạn không phải trả bất kỳ loại phí nào cho việc vận hành/sử dụng app.
Vui lòng không sử dụng app này phục vụ cho các hoạt động bị cấm tại Việt Nam, hoặc nơi bạn đang ở.
Chúng tôi sẽ thông báo và tạm dừng Account của bạn khi phát hiện ra các vi phạm liên quan đến việc sử dụng app đã nêu ở trên.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khi cần.

What’s New

Version 1.8

- fixbug

Ratings and Reviews

4.8 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

App Privacy

The developer, Tung Nguyen, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Business
Productivity
Business
Business
Business