iTunes Store 4+

Apple

  • 4,8 • 15,2 N đánh giá
  • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

All the entertainment you can handle. Music, movies, TV, and more. From new releases to hot indies and all-time favorites, the best in every genre—ready to play. Purchase with a tap on any device. 

Features

• Explore more than 43 million high-quality, DRM-free songs. Browse by artist, album, song, genre, specially curated categories, and more.

• Select from over 85,000 movies, and over 300,000 TV shows. Browse by title, genre, network, rating, special collections, movie bundles, and more.

• Enjoy bonus content you can’t find anywhere else.

• Search and select the perfect ringtone among thousands in Tones.

• Check out the iTunes charts to see which movies, shows, and artists people love.

• View Movies and TV in stunning HD with your compatible device. 

• Pre-order new releases and they’ll download automatically when available. 

• Tap to download, and watch anywhere, anytime—even without Wi-Fi. Plus re-download past purchases on all your devices.

• Availability and features may vary by country.

Xếp hạng và Nhận xét

4,8/5
15,2 N đánh giá

15,2 N đánh giá

Channer VN ,

Tuyệt

Tuyệt

Đưc Đỗ ,

Hạnh phúc khi được nghe những giai điệu âm nhạc tuyệt vời :))

Quá tuyệt vời

q(0oo0)p ,

music

good music

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Apple, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Thông Tin Tài Chính
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Lịch Sử Tìm Kiếm
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Vị Trí
 • Chẩn Đoán
 • Dữ Liệu Khác

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giải trí
Nhạc
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Sách

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí