Screenshots

Description

iXHD là công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể tạo hóa đơn điện tử.Hỗ trợ kết nối dữ liệu đồng thời với các ứng dụng: quản lý bán hàng, kế toán và kê khai thuế, đáp ứng mọi tình huống phát hành hóa đơn.

What’s New

Version 1.0.16

Sửa lỗi và cải tiến ứng dụng.

App Privacy

The developer, TS24 Corporation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like