Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Ứng dụng "Kết quả xử lý TTHC tỉnh Kiên Giang" góp phần công khai, minh bạch quá trình xử lý thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ứng dụng "Kết quả xử lý TTHC tỉnh Kiên Giang" góp phần công khai, minh bạch quá trình xử lý thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tiếp thu ý kiến của người dân và doanh nghiệp trong cải cách hành chính.

Xếp hạng và Nhận xét

4,2/5
5 đánh giá

5 đánh giá

thanhphi0127 ,

Thanhphi0127

The good application app

Richard Giang ,

Good

Very Good

ltthuyan.96 ,

Great!!

This application suitable for demand. The interface easy to use

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Trung Tu Chanh, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích