Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Trình duyệt Kingpin là trình duyệt đầy đủ tính năng với chế độ ẩn danh và adblock luôn được bật. Nó không nhớ lịch sử, mật khẩu hoặc cookie. Trình duyệt đang sử dụng tìm kiếm của Google làm mặc định (có thể được thay đổi thành DuckDuckGo trong cài đặt). Nó có thể được sử dụng như trình duyệt bổ sung để duyệt nội dung nhạy cảm hoặc trình duyệt được sử dụng để việc mua sắm và ngân hàng trực tuyến được bảo mật hơn.

Tại sao bạn nên thử sử dụng trình duyệt Kingpin:
• Trình duyệt nhanh nhẹ
• Không lưu trữ lịch sử duyệt web, mật khẩu, thông tin đăng nhập hoặc cookie.
• Quảng cáo bị chặn bởi tính năng Adblock.

SỰ RIÊNG TƯ
Luôn giữ riêng tư trong khi duyệt nội dung nhạy cảm: các trang web hẹn hò, nội dung người lớn, các vấn đề về sức khỏe hoặc mua sắm quà tặng.

CHẶN QUẢNG CÁO
Đọc mà không có quảng có thì vui hơn nhiều. Quảng cáo bị chặn trong trang web ưa thích của bạn.

BẢO VỆ
Khóa trình duyệt của bạn khi bạn cần. Chỉ cần đặt mã PIN gồm 4 chữ số để ngăn việc sử dụng không mong muốn.

Có gì Mới

Phiên bản 1.3.25

Bug fixes

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Limelick Software s.r.o., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Dữ Liệu Sử Dụng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.