Screenshots

Description

Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, EVN đã nâng cấp và khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh như: Hệ thống E-Office, hệ thống quản lý khách hàng dùng điện; tài chính, vật tư; hệ thống hóa đơn điện tử; kho dữ liệu đo đếm; phần mềm quản lý đầu tư xây dựng; quản lý kỹ thuật lưới điện và nguồn điện..

Từ đầu năm, nhiều công ty điện lực trong cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong quản lý. Điển hình như Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã đẩy mạnh tin học hóa việc tiếp nhận thông tin cấp điện mới cho khách hàng, được thực hiện trực tuyến qua các kênh khác nhau như: Website của tổng công ty, website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, ứng dụng chăm sóc khách hàng trên smartphone, gọi điện thoại...

What’s New

Version 1.1

Thêm tính năng
- Màn hình dashboard
- Duyệt phiên
- Fix login

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Quy Du Anh, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like