iPhone Screenshots

Description

LandSoft Business cung cấp các tính năng giúp cấp quản lý tương tác nhân viên kinh doanh trực tiếp qua thiết bị di động một cách dễ dàng và thuận tiện
QUẢN LÝ PHÊ DUYỆT
- Phê duyệt các giao dịch của nhân viên kinh doanh
- Xem lịch sử phê duyệt của từng giao dịch

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
- Nhân viên kinh doanh quản lý được những Khách hàng của mình
- Chăm sóc và cập nhật lịch sử làm việc với Khách hàng
- Xem nhật ký chăm sóc theo từng Khách hàng
- Xem lịch sử giao dịch và công nợ của từng Khách hàng

DỰ ÁN
- Xem danh sách dự án được giao
- Xem chi tiết dự án về Tổng quan, Vị trí, Mặt bằng, Chính sách bán hàng, Lịch thanh toán, Thư viện, Tiện ích, Mẫu căn hộ
- Xem giỏ hàng và chi tiết sản phẩm
- Đặt chỗ cho Khách hàng

ĐẶT CHỖ
- Xem danh sách đặt chỗ theo quyền truy cập
- Xem nhật ký phê quyệt của từng đặt chỗ
- Tiến độ thanh toán của từng đặt chỗ
- Chỉnh sửa đặt chỗ

MỞ RỘNG
- Danh sách lịch hẹn
- Báo cáo

What’s New

Version 1.0

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Privacy

The developer, Landsoft, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like