LATKEO ROLL 4+

Kết quả bóng đá, bóng đá trực tuyến, tỷ lệ kèo

Được thiết kế cho iPhone

    • 4,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Move the ball to the exit. Free, Simple, Fun and Straightforward.

How to play:
- Navigate using the buttons provided to you.
- Use the Time & Jump pickup to reach the exit before the time reaches zero.
- Check the Tutorial section in the Main Menu screen for better understanding.

Featured:
- All free! No ads!
- Up to 50 diverse levels.
- Fully functional pause menu for each level.
- 12 different and relaxing themes.
- There is no life limit. You lose, you start the level again with a smooth transition.
- Smooth transitions from level to level, without annoying delays.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

- Fixed minor bug and optimized app

Xếp hạng và Nhận xét

4,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Kết quả bóng đá, bóng đá trực tuyến, tỷ lệ kèo, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

TDTC Breakanoid Blocks
Giải Trí
Bsports Trang Chu
Giải Trí
Sky Sapsling
Giải Trí
SunMuna
Giải Trí
Sen Jumpers Flying
Giải Trí
Birdie Tally
Giải Trí