Learn English Now 4+

Reallyenglish

Được thiết kế cho iPad

    • 2,7 • 39 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

This app allows students to study anytime, anywhere.

* Study on the go whenever you find some free time
* Take a lesson even when you’re offline
* Seamless syncing of your study progress with your registered account

Có gì Mới

Phiên bản 2022.16

Bug fixes

Xếp hạng và Nhận xét

2,7/5
39 đánh giá

39 đánh giá

suỵt im đi ,

hay

app hay nên tải về cho đẹp màn hình đt

Tonytran 2656 ,

j

áp uy tín ko nên tải

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Reallyenglish, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục