Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Learn German through lessons, videos and exercises.

• Courses contain about 1000+ short videos, each lasting on average 3 minutes. Able to pause, go back, fast forward on the video.
• All videos sourced and streamed from the most effective and most popular German language schools on You Tube by professional German language teachers.
• Most extensive and comprehensive German learning app. Ideal for kids or adults, beginners, intermediate students, advanced learners. If you think there's an area that we miss, we'll put it in the next version.

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

Fixed bugs

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển Le Anh Dung chưa cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về các phương thức đảm bảo quyền riêng tư cũng như cách xử lý dữ liệu của họ.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích