Life Office 4+

Công nghệ cho cuộc sống

Truong Nguyen

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Theo thống kế khảo sát từ nhiều công ty trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sau khi ứng dụng hệ thống Hoạch Định Nguồn Lực Sản Xuất – Kinh Doanh đã đem lại lợi ích thật sự to lớn và đã được minh chứng bởi những con số.
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP
Giảm hàng tồn kho: Cải tiến việc lập và lên kế hoạch sản xuất thường dẫn đến giảm thiểu hàng tồn kho khoảng 20% hoặc cao hơn nữa. Điều này không chỉ giảm 1 lần cho phần tài sản công ty , mà còn giúp tiết kiệm các khoản liên tục cho việc kiểm kê kho bao gồm: chi phí kho bãi, xử lý nguyên vật liệu, lỗi thời, bảo hiểm, thuế, hao hụt…Với lãi suất trung bình 10% cho các khoản phí này thì việc giảm hàng tồn kho giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm từ 25% -> 30%

Có gì Mới

Phiên bản 4.9 Ready for Sale

cap nhap bao cao moi nhat

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Truong Nguyen, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính
Tài chính