Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Discover your own right light
The integrated lighting layout with various lighting products can not only create a strong visual impact, but also echo with the living scenarios and user behaviors, forming a comfortable, aesthetic and eco-friendly living environment.
Smart lighting can be adjusted according to the users preferences and can create tailor-made scenarios for an easy and smart life by improving your life routines with professional lighting environment.

【Scenario】More than just lights and colors, create scenarios that truly understand you
【Schedule】 Schedule your lighting plan ahead of time, enjoy the ease brought by lights
【Manage】Manage the user interface according to your own habits, set your favorite lighting mode to the top
【Discover】Explore more light settings and innovate your smart lighting

Try the real smart lighting that brings you ease and joy.
LIGHT up your life with the Lighting Scenario - Life!

Có gì Mới

Phiên bản 2.2.5

1. Support mixing equipment
2. Support colorful scenes
3. Support flashing scene
4. Support scene switch

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển Volcano Technology Limited cho biết phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như mô tả bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Vị Trí
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

 • Chia Sẻ Trong Gia Đình

  Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích