LKGPS2 4+

Shenzhen Funny Auto Technology Co., Ltd

Được thiết kế cho iPhone

    • 4,3 • 19 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

LGKGPS2是一款方便用户查询自己车辆位置的APP,在沿袭用户使用习惯上大胆突破,尝试了位置服务APP新的操作模式。
在登录界面可选择百度map或者高德map。
LGKGPS2功能有:
1.首页有设备列表以及位置显示;
2.还有电子围栏,可设置范围功能性提醒,让用户更加安全的监控车辆;
3.历史轨迹,用户可查看时间段内车辆行驶轨迹;
4.用户设置,支持换主题;
5.设备信息,修改和查询当前选中设备的信息;
6.命令下发,可远程控制设备。
7.产品说明,简单以及节约纸张的设备说明书,用户也可以清晰的知道产品使用方式。

Có gì Mới

Phiên bản 1.5.7

修改了部分显示问题

Xếp hạng và Nhận xét

4,3/5
19 đánh giá

19 đánh giá

trung hai 09 ,

Ok

Ok

ety ftjhc ,

Can not delete picture

I can’t delete picture on device information. Please fixed it

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Shenzhen Funny Auto Technology Co., Ltd, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

GPS-VINA
Tiện Ích
LKGPS
Dẫn Đường
LKTRACKER
Lối Sống
VANGEESTAR
Tiện Ích
Tianwang GPS
Du Lịch

Có Thể Bạn Cũng Thích

WINNES GPS
Tiện Ích
DAGPS
Tiện Ích
UKI GPS
Tiện Ích
Cloud Tracking
Tiện Ích
GPS365
Tiện Ích
车安云
Tiện Ích