LoMag Barcode Scanner - Excel 4+

Pawel Pelc

Được thiết kế cho iPad

    • 2,3 • 6 đánh giá
    • Miễn phí
    • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

A completely free barcode scanner enabling you to save data to Excel XLS, XLSX, CSV, JSON, XML. You can change your phone into a data collector without any limitations to the amount of collected codes, completely free of charge. An application useful for inventory-making and other logistic processes at the warehouse. The output file may be quickly sent via e-mail.

The barcode reader supports the following code formats:
- codes on products: EAN-13, EAN-8, ISBN, UPC-A, UPC-E
- industrial codes: Codabar, Code 128, Code 93, Code 39, ITF, RSS
- 2D codes: QR Code, Data Matrix

The most important functions of the application:
- Continuous scanning of successive barcodes with quantity 1
- Barcode scanning and input of quantity from keybord
- Barcode scanning and input of quantity and price
- Scanning of barcode and serial number

Support of many data sets, which may be named and browsed. Data sets may be saved in Microsoft Excel format compatible with version 97 and newer. The app allows you to send files via e-mail or save them.

There is also a possibility of continuing the scanning in the selected data set.


Please note:
To perform the scan, your device needs to be equipped with a camera with autofocus function.

Privacy:
http://www.longint.com/PrivacyPolicy.html

Reservations:
The barcode scanner used in the app operates on ZXing library.
https://github.com/zxing/zxing

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.169

fix know bugs

Xếp hạng và Nhận xét

2,3/5
6 đánh giá

6 đánh giá

AndyPham1994 ,

Flash

Can't turn on the flash when scanning the code

Tt60129 ,

Chua được tối ưu

Bắn code k chính xác

linh 67890 ,

Mình không thể gửi mail đc

????

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Pawel Pelc, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh