Lotto Girl 4+

JUNG IL PARK

Được thiết kế cho iPhone

    • 4,0 • 2 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Tạo và lưu các số ngẫu nhiên.
Bật hoặc tắt các số cụ thể.
Đặt phạm vi số.
Đặt số lần rút thăm.

Có gì Mới

Phiên bản 2.1.10

Fixed bug

Xếp hạng và Nhận xét

4,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, JUNG IL PARK, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích