LS.POINT: LOTTE SHOPPING VN 17+

Your membership app

Lotte Data Communication Company

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Collect points for any transaction
At Lotte Department Store Center Hanoi & Lotte Mall West Lake.

Track and manage your point history promptly and accurately.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.11

We update with some features for your better experience.

Xếp hạng và Nhận xét

4,7/5
656 đánh giá

656 đánh giá

Siuuuu99 ,

Lotte

Hay

dứa19 ,

Ok

Ok

dangtrhavan ,

V

Good

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Lotte Data Communication Company, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giải Trí
Giải Trí
Ẩm Thực
Giải Trí
Giải Trí
Giải Trí

Có Thể Bạn Cũng Thích

Mua Sắm
Mua Sắm
Mua Sắm
Mua Sắm
Mua Sắm
Mua Sắm