Lucky Number - Bubble Burst 4+

TIME ZONE GAME COMPANY LIMITED

Được thiết kế cho iPad

    • 3,3 • 43 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Lucky Number - Bubble Burst is a simple game that you just can't stop playing.

This game is suitable for all ages - adults and kids.

You must find numbers on a board as fast as you can. You have to tap with caution only on the tiles with good numbers, because the wrong numbers will decrease your score.

This game will definitely improve your eye - hand coordination and sharpen your mind.

Get score as high as you can.

Features:
- Free download forever.
- Easy to play for adults, teenagers and kids
- Addictive number puzzle game
- Cool graphics
- Fun music

Let's play!

Xếp hạng và Nhận xét

3,3/5
43 đánh giá

43 đánh giá

Xxxx283 ,

lừa đảo

App này lừa đảo cẩn thận mất tiền mn

Zjajajxoaokcosmqkc ,

Vl game

Cả dòng họ thằng nào làm game đều tuyệt tử tuyệt tôn.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, TIME ZONE GAME COMPANY LIMITED, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi