Luk Mouse Circle Rotate 4+

Được thiết kế cho iPhone

    • 2,3 • 264 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

The game has 2 plots of land located at a certain distance from each other (plot 1 and land 2). The game will have 2 mice lying on a circle (mouse 1 and mouse 2). Playing the game mouse 1 will stand in square 1 and continuously rotate mouse 2 and the cuffs fly clockwise. Your task is to let the mouse 2 fly to just reach the remaining cell 2, then touch the screen to make the mouse 2 stop at the 2nd cell. If the stop is successful, the first cell will disappear and the second land cell will appear. 3, mouse 1 is now spinning around like mouse 2 before until it stops at the 3rd square.

* Victory condition: highest score

* Losing condition: stop short and don't hit the land box

* How to divide LV:

- Normal: slow speed at first then gradually increase

- Difficult: speed is faster, the tile flashes on and off

Xếp hạng và Nhận xét

2,3/5
264 đánh giá

264 đánh giá

mayconga ,

bán nhà

game này dành cho ai muốn bán nhà. đkm bọn cambodia hút máu vkl

Bnzbzbakak ,

Tiền của tao đmm

Sập game rồi à đmm

việt dii ,

game ko uy tín ko rút đc nạp vào tiền k cộng ae ko nên chs nhé

game ko uy tín ko rút đc nạp vào tiền k cộng ae ko nên chs nhé

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, undefined, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi