Mầm Gạo Spa 4+

100% Natural - No Tip

Le Bao Ngoc

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Mầm Gạo Spa :
- Ứng dụng đăng tải những thông tin hữu ích về làm đẹp cho chị em phụ nữ
- Mọi người có thể đặt lịch tư vấn về các phương pháp làm đẹp tại Mầm Gạo
- Ứng dụng giúp người dùng tự nhắc lịch làm đẹp, chăm sóc sức khỏe bản thân

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

- Thay Subtitle.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Le Bao Ngoc, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Sức khỏe & Thể dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục