Screenshots

Description

Một cửa Đất đai là ứng dụng trực tuyến hỗ trợ Người dân, Doanh nghiệp và Tổ chức trong việc:
- Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ
- Tra cứu kết quả hồ sơ bằng số biên nhận hồ sơ
- Tra cứu kết quả hồ sơ bằng cách quét mã Barcode
- Xem danh sách các thủ tục đất đai
- Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm…

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Tuan Ly, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like