Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

MagicHue Bluetooth is a BLE(Bluetooth Low Energy) based, personal, scene lighting system. A BLE supported smart phone can be used to control the bulbs, for color/brightness setting. Some useful functions can be used to set the scene lighting, e.g., flowing Color, dancing with music, turn on/off, times.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.3

Fixed “Can not scan Bluetooth mini controller” bug

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, zhibiao Lin, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích