iPhone Screenshots

Description

Big data-based gourmet restaurant curation service providing reservation, delivery and pickup order service along with recommendation of gourmet restaurants exactly satisfying customers’ taste by linking gourmet restaurant promotion App and POS system of each restaurant. [123YO]What is [123YO] ? Drink to celebrate good health & fortune each other with clink glasses in Vietnam such as Korean - ‘Gun-Bae!’ or America - ‘Cheers!’ Now, enjoy meet with “123YO!”

123YO là gì ? Cùng nhau nâng ly mừng cho sức khỏe dồi dào và tương lai tươi sáng . Giống như ở Hàn Quốc là “Gun-Bae!” hoặc ở Mỹ là “Cheers!” Nào, hãy cùng thưởng thức với “123YO!” Dịch vụ nhà hàng tốt nhất dựa trên dữ liệu lớn cung cấp dịch vụ đặt chỗ, giao hàng và đặt mang đi cùng với gợi ý những nhà hàng tốt nhất hoàn toàn đáp ứng được mong muốn của khách hàng bằng cách liên kết ứng dụng quảng cáo nhà hàng tốt nhất và hệ thống POS của từng nhà hang [123YO]

123YO란? 대한민국의 건배! 미국에서 Cheers!와 같이 베트남에서 서로 잔을 들어 축하하거나 건강 또는 행운을 비는 일을 뜻합니다. 이제 모임은 “123yo”와 함께하세요~
맛집홍보앱과 음식점POS시스템을 연계하여 고객의 취향에 딱 맞는 맛집추천과 함께 음식점 예약/배달/픽업주문서비스를 제공하는 빅데이타 기반 맛집큐레이션 서비스 [123YO]

What’s New

Version 1.6

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Service improvements.

Ratings and Reviews

4.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Nhi 712 ,

Cần cải thiện

Giao diện bắt mắt tuy nhiên cần phân loại hình ảnh để người dùng dễ xem hơn

App Privacy

The developer, nextez co. ltd., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like