ManuAcademy 4+

Axonify

Được thiết kế cho iPad

    • 3,3 • 7 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

The MenuAcademy app brings the Axonify learning experience that you love, right to your iPhone® or iPad®.

The ManuAcademy mobile app gives you convenient access to the knowledge and learning you need for peak on-the- job performance, anytime, anywhere. It allows you to complete the personalized daily training created by your organization, play games and challenge co-workers to earn points, and redeem them for cool company rewards.

The ManuAcademy app allows learners to:
- Complete personalized daily training, play games, and earn and redeem rewards
- Quickly find job aids and resources needed to perform job duties
- View a personal report card that shows your achievements and knowledge growth over time

The ManuAcademy app allows administrators and managers to:
- See actionable insights on employee knowledge and behaviors at the company, team, or individual level
- Log employee behavior and workplace physical inspections that will then automatically trigger additional training for employees
- Complete their own personal daily training

About Axonify:
Axonify is the AI-powered learning platform that helps employees remember to do the things that matter on-the-job. It delivers personalized, bite-sized bursts of information through an experience that fits into the workflow and is fun, fast and engaging. It’s just 3-5 minutes of daily training to remind you of the critical information you need, so when it’s time to act you’ll know just what to do.

Call us today at 1-855- AXONIFY or visit www.axonify.com

Có gì Mới

Phiên bản 2.1

Updated Region Selection Screen

Xếp hạng và Nhận xét

3,3/5
7 đánh giá

7 đánh giá

kimeseng ,

Hệ thống nhanh

Cập nhật thông tin nhanh

priconne ,

Đổi thông tin hết hạn

App làm kém

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Axonify, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Dữ Liệu Sử Dụng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này