Marshall Bluetooth 4+

Zound Industries International

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Use this app to personalise your settings for selected Marshall Bluetooth speakers and headphones. Customise the sound, rename your device, access user manuals, receive software updates and more.

Supports the following Marshall products:
Acton III Bluetooth
Stanmore III Bluetooth
Woburn III Bluetooth
Emberton II
Willen
Motif A.N.C.
Mode II
Monitor II A.N.C.
Acton II Bluetooth
Stanmore II Bluetooth
Woburn II Bluetooth

Có gì Mới

Phiên bản 2.0.4

* We’ve seen the reviews and we’re heading back to the rehearsal room to iron out the issues you’ve raised.
* Apparently you want a progress bar that works, so we’ve tuned up our Over-the-Air updates and sorted out the lag.
* We’ve taken the hamburger off the menu and replaced it with something better for you – a bottom navigation bar that’ll make your mouth water.
* A new tab has been added – Explore – where you can discover the latest in loud headphones and speakers from Marshall.

Xếp hạng và Nhận xét

1,9/5
72 đánh giá

72 đánh giá

bammbooosg ,

There’s no EQ on the app

I’d like to know the app is same for all iPhone ? The app is good on my IPhone X , but on my iPhone 6s there’s no EQ function, the iPhone 6s is updated IOS 13 while iPhone X has only IOS 12.4

tkxidt7564jftsf ,

Please answer

Why I can’t connect, my phone is iPhone 8+

Long@vietnam ,

Not support Minor III ???

Not support Minor III ???

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Zound Industries International, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Nhạc
Nhạc
Nhạc
Nhạc

Có Thể Bạn Cũng Thích

Nhạc
Nhạc
Nhạc
Nhạc
Nhạc
Nhạc