Merge Military 4+

Mooncake Games Limited

Được thiết kế cho iPad

  • 4,6 • 382 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Merge your units to upgrade them.

Place your units in the right place to optimize their powers.
Your resources are limited so use them wisely!

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.7

in-game logic errors fixed.
gameplay experience optimized.

Xếp hạng và Nhận xét

4,6/5
382 đánh giá

382 đánh giá

thoa1209 ,

App hay

Chơi rất vui

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Mooncake Games Limited, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Mục Mua
 • Vị Trí
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Vị Trí
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Draw Save Puzzle
Trò Chơi
Manga Merge:Rasengen!
Trò Chơi
Merge Tactics
Trò Chơi
Merge Bear
Trò Chơi
DOP:Draw Love Puzzle
Trò Chơi
Merge Orcs
Trò Chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Invasion Breaker: Idle TD game
Trò Chơi
Epic Army Clash
Trò Chơi
Merge Master - Elden Warrior
Trò Chơi
Island Warfare 3D: Guns' Land
Trò Chơi
Merge Dragon Sphere
Trò Chơi
Merge Insect - Insect Fusion
Trò Chơi