Messenger Kids 4+

Meta Platforms, Inc.

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Messenger Kids — Made for Kids. Controlled by Parents.
Made for Kids. Controlled by Parents.

Parent Dashboard:
Parents can manage their kids' contact list, and monitor messages on the Messenger Kids app. When kids block contacts, parents are notified.

Fun Filters:
Kid-friendly filters, reactions, and sound effects make video chats with friends and family even better.

Worry Free:
Parents can set usage limits when it’s bedtime, and there are no in app-purchases or ads.

Creative Convos:
Stickers, GIFs, emojis, and drawing tools give kids more ways to express themselves.

Easy Start:
No phone number required.

We’re always working to improve Messenger Kids. If you’d like to share any feedback with us or for more information, visit messengerkids.com.

Có gì Mới

Phiên bản 221.0

Thank you for using Messenger Kids! We are continuously updating and improving the app to make it an even better experience for kids and their families.

Xếp hạng và Nhận xét

4,4/5
1,5 N đánh giá

1,5 N đánh giá

long nhật trần ,

Bí mật

Giờ tôi mới biết con trai tôi rất đào hoa

sfgvwhdckonve& ,

😌😌

App rất hữu ích, sau 3 tháng sử dụng con trai tôi đã bỏ nhà đi nhờ đó nhà tôi bớt đi 1 gánh nặng trong mùa dịch, cảm ơn nhà sản xuất!

tuấn cu 123 ,

Tuấn 123

Ok

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Meta Platforms, Inc., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Danh Bạ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tiện ích
Giải trí
Kinh doanh
Kinh doanh
Giải trí
Giáo dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Mạng Xã hội
Mạng Xã hội
Mạng Xã hội
Mạng Xã hội
Mạng Xã hội
Mạng Xã hội