Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
More than 29 million downloads!
Discover a game that has been worldwide acclaimed!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

What's New in Version 1.46.0
Several bugs have been fixed.

Here are some of the reasons of METAL SLUG DEFENSE's success:

▼ Intuitive controls & intense action !
"METAL SLUG DEFENSE" has become a worldwide success thanks to its very simple controls and its addictive gameplay!

▼ 4 players can battle each other via the Multiplayer mode!
Up to 4 players can confront each other in 1-on-1 or 2-on2 epic battles in multiplayer!

▼ Intricate 2D dot pixels!
The characters of the "METAL SLUG" universe, who were created by the best dot-pixel artists, return to fight each other in "METAL SLUG DEFENSE"

▼ Epic battles between human beings, aliens and gigantic robots!
More than 200 different characters divided into 5 armies (Regular Army, Morden Army, Marians, etc.) join the battle in "METAL SLUG DEFENSE"!

▼ Characters from "KOF join the universe of "METAL SLUG"!
The most popular characters from the 2D VS Fighting game series "KOF" are ready to battle with their trademark moves in "METAL SLUG DEFENSE"!

Official Facebook fan page:
https://www.facebook.com/SNK.METALSLUGWORLD/

©SNK PLAYMORE CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

【Recommended Devices】
iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S, iPad 2, iPad (3rd generation and above), iPad mini, iPad Air, iPod touch (5th generation and above)
 * The supported OS is iOS 7.0 and above

Có gì Mới

Phiên bản 1.46.0

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Several bugs have been fixed.

Xếp hạng và Nhận xét

4,3/5
43 đánh giá

43 đánh giá

Trieu211 ,

Unlock event

Sao mình ko mở được battle cat vs lại hallowen nhỉ

Phayoccho ,

Thêm boss vào

Ít boss quá thêm vào cho nhiều như METAL SLUG ATTACK

Lol2028 ,

Lol

I like this game

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, SNK CORPORATION, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Game Center

    Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích