Meter 4+

DUC MINH PRODUCT

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Meter là nơi kết nối nhà thầu/ tổ đội thi công xây dựng, cơ điện,… trực tiếp với Chủ đầu tư.

Thông qua Meter, Chủ đầu tư có thêm nhiều sự lựa chọn; Nhà thầu/ tổ đội được quảng bá hồ sơ năng lực và chủ động về phương án thi công cũng như báo giá trực tiếp với Chủ đầu tư.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.1

sữa lỗi ứng dụng

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, DUC MINH PRODUCT, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tin tức
Mua sắm
Mua sắm
Kinh doanh
Mua sắm
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm