Midea Bảo Hành 4+

Ứng dụng bảo hành của Midea

智鲸网络

Được thiết kế cho iPad

    • 1,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Người dùng có thể sử dụng app để quản lý, kích hoạt, tra cứu địa điểm bảo hành cho các sản phẩm Midea.

Có gì Mới

Phiên bản 1.4.0

- Verify OTP

Xếp hạng và Nhận xét

1,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

T.449 ,

Không kích hoạt bảo hành được

Quét mã vạch không nhận nhập bằng tay không được

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, 智鲸网络, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích