MideaSales 4+

智鲸网络

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Vietnam Midea dealer online order system, the app does not provide online payment.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.1

1.improves the user experience,
2.enhances system availability.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, 智鲸网络, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Tài chính
Tài chính
Hiệu suất
Kinh doanh