Mozo Kinh doanh 4+

Tăng doanh thu, tăng khách

Mozox Pte. Ltd.

Được thiết kế cho iPad

    • 4,3 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Chủ cửa hàng được miễn phí tham gia và phí giao dịch Mozo, đồng thời dùng Mozo để thưởng cho khách ghé thăm nhằm tăng lưu lượng khách đến cửa hàng hoặc các vị trí chỉ định.

Có gì Mới

Phiên bản 2.1.4

- Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất

Xếp hạng và Nhận xét

4,3/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Mozox Pte. Ltd., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ
  • Danh Bạ

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm
Mua sắm