My AI English 4+

Ames English

AMES LEARNING JOINT STOCK COMPANY

Được thiết kế cho iPad

    • 3,1 • 30 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Phần mềm học Tiếng Anh trực tuyến với mục tiêu x7 lần hiệu quả học Tiếng Anh với phương pháp khoa học.
Sau 2 tuần bạn sẽ nhớ được:
- 90% thông tin được ghi nhớ bằng phương pháp chủ động
- Gấp 7 lần hiệu quả học Tiếng Anh bằng phương pháp Khoa học của Đại học Maine - USA

Có gì Mới

Phiên bản 3.8

- Fix bugs

Xếp hạng và Nhận xét

3,1/5
30 đánh giá

30 đánh giá

PHHNgan ,

Thiếu Chức nạng hỗ trợ

Chương trình đang lỗi nhưng không có cứu năng hỗ trợ giải đáp thông tin, thắc mắc

13555ggffh ,

Verry good

Quá tốt!!!

Gôn1234566 ,

lỗi phần nghe

phần nghe trong thư viện không dùng được

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, AMES LEARNING JOINT STOCK COMPANY, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục