MyVNI Client - Sổ tay bảo hiểm 4+

VNA-Insurance

    • 3,0 • 2 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Phần Mềm MyVNI Client phục vụ chăm sóc khách hàng của tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - VNI. Các tiện ích mang lại bao gồm: mua bảo hiểm, tra cứu ấn chỉ, đăng ký ấn chỉ điện tử, thông báo bồi thường…
- Mua bảo hiểm: Giúp khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm VNI.
- Đăng ký ấn chỉ điện tử: Giúp khách hàng đăng ký điện tử cho các ấn chỉ giấy của VNI.
- Thông báo bồi thường: Giúp khách hàng thông báo tai nạn xảy ra và yêu cầu bồi tường.
- Tra cứu ấn chỉ: Giúp khách hàng tra cứu ấn chỉ phát hành bởi công ty.
- Đăng ký: Giúp khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng.
- Quên mật khẩu: Giúp khách hàng lấy lại mật khẩu mới.
- Đổi mật khẩu: Giúp khách hàng đổi mật khẩu.
- Tìm kiếm bệnh viện: Giúp khách hàng tìm kiếm bệnh viện gần nhất.
- Tìm kiếm trạm đăng kiểm: Giúp khách hàng tìm kiếm trạm đăng kiểm gần nhất.
- Tìm kiếm chi nhánh: Giúp khách hàng tìm kiếm chi nhánh VNI gần nhất.
- Tìm kiếm Gara: Giúp khách hàng tìm kiếm gara gần nhất
- Cứu hộ khẩn cấp: Giúp khách hàng hỗ trợ cứu hộ xe

Có gì Mới

Phiên bản 5.0.0

- Cải tiến hiệu năng ứng dụng
- Sửa lỗi token

Xếp hạng và Nhận xét

3,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

Nguyenminhdang187 ,

Xác minh danh tính không được

Bị stuck ở phần đăng kí, xác mình danh tính. Chụp hình CMND upload mãi không được.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VNA-Insurance, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Tài chính
Kinh doanh
Kinh doanh
Tài chính
Kinh doanh