Nông sản an toàn Kiên Giang 4+

Tran Hoang Hung

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Kết nối cung cầu nông sản an toàn Kiên Giang:
Môi trường tin cậy để cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng gặp gỡ, kết nối giao thương. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.7

Cập nhật các tính năng của cơ quan quản lý

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Tran Hoang Hung, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

DdNo
Tiện Ích
baocaotnmt
Tiện Ích
eZoZo Staff
Tiện Ích
eZoZo Manager
Tiện Ích
QHXD-KT
Tiện Ích
Quy hoạch Kiên Giang
Tiện Ích