Nông sản an toàn Thanh Ho‪á‬ 4+

Tran Hoang Hung

Designed for iPad

    • 5.0 • 4 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Kết nối cung cầu nông sản an toàn Thanh Hoá:
Môi trường tin cậy để cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng gặp gỡ, kết nối giao thương. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong việc sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

What’s New

Version 1.7

Thêm chức năng follow cho thành viên

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

App Privacy

The developer, Tran Hoang Hung, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Productivity
Productivity
Business
Business
Business