Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Operating HomeKit-enabled smart lighting has never been easier—the Nanoleaf App features support for the Nanoleaf Light Panels, Rhythm, and Zigbee HA1.2 smart lights. Perfect light is only a finger tap, or a voice command away.

Download now to own this ultra-advanced light switch!

The Nanoleaf App supports voice control through Siri, Google Assistant, and Amazon Alexa. You can use the Nanoleaf App to turn your smart lighting on and off, control brightness, group lights by home and by room, create and use Scenes, and control all of the lights in a room through HomeKit. The Schedules feature of the app enables you to automate your home’s lighting—turn the lights off at night, wake up to light in the morning, or remind yourself to exercise… just a few of the nearly limitless ways that smart lighting can support your smarter life.

For Nanoleaf Light Panel users, there's an included Discover Community that enables sharing and downloading of scenes created by other Light Panel users, as well as a built in design generator that provides suggestions for ways to layout the panels.

Có gì Mới

Phiên bản 5.2.2

- Updated translations

Xếp hạng và Nhận xét

4.7/5
86 đánh giá

86 đánh giá

Alihung ,

Can not pair with light

Can not pair with light

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Nanoleaf, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ
  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Lịch Sử Tìm Kiếm
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích