NAVER Dictionary 4+

NAVER Corp.

    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

WELCOME to NAVER Dictionary!

Our dictionary app features

▶ All for FREE!

70 Dictionaries, 30M headwords, Everyday English Conversation, Quiz, Pronunciation Evaluation, all for FREE!

▶ 4 famous English-English dictionaries

- Oxford Dictionary of English (124,000 words, 139,000 examples)

- Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (136,000 words, 100,000 examples)

- Merriam-Webster’s Advanced Learner's English Dictionary (59,000 words, 140,000 examples)

- Wiktionary (980,000 words)

▶ 1M English Pronunciations

American, British, Australian, Indian English accents!

▶ 3 famous Thesaurus dictionaries

- Oxford Learners Thesaurus for beginners, intermediate (EN-KO, EN-EN)

- Oxford Thesaurus of English for advanced, native (EN-EN, EN-KO, EN-JA)

- Collins English Paperback Thesaurus, 8th edition HarperCollins Publishers

▶ High trusted 11 Korean dictionaries

- Korean-English dictionary

- Korean-Chinese dictionary

- Korean-Vietnamese dictionary

- Korean-Japanese dictionary

- Korean-Indonesian dictionary

- Korean-Thai dictionary

- Korean-French dictionary

- Korean-Spanish dictionary

- Korean-Russian dictionary

- Korean-Mongolian dictionary

- Korean-Arabic dictionary

▶ 3 famous Korean dictionaries

▶ 46 various bilingual dictionaries for Korean peoples

- English, Chinese, Japanese, French, Spanish, German, Vietnamese, Arabic, Hindi, Russian, Portuguese, Thai, Indonesian, Turkish, Greek, Hebew, Mongolian, Norwegian, Polish, Romanian, Swahili, Tagalog, Urdu, Ukrainian, Tetum, Swedish, Persian, Latin, Lao, Italian, Hungarian, Hausa, Dutch, Czech, Croatian, Cambodian, Burmese, Georgia, Nepali dictionaries

▶ Open dictionary Pro

- User creation dictionary platform

- 6,000 dictionaries, 5.6M headwords


See NAVER Dictionary Official Blog (http://blog.naver.com/dic_master) for more information.

Please leave your inquiry with NAVER English Dictionary Customer Center (https://help.naver.com/service/24549/category/bookmark?lang=en) in case a problem occurs while using the app.

Có gì Mới

Phiên bản 2.9.8

Minor bug fixes.

Xếp hạng và Nhận xét

2,8/5
395 đánh giá

395 đánh giá

tiêu chiến ,

Help me

Naver gần đây t sử dụng gặp vấn đề về việc nhập chữ khi tra từ. Khi nhập đều thêm từ vào đằng trước từ t muốn tra khiến tôi gặp khó khăn và mất khá nhiều thời gian để tra từ so với trước đây. Mong rằng add có thể đưa ra cách khắc phục nhanh chóng

Sugi89 ,

Cách cài đặt từ điển hàn-việt

Mọi người bấm vào ⭐️ ở phần thanh công cụ phía dưới, ở phần ⭐️favorite bên cạnh có hình bánh răng, chọn bánh răng rồi bỏ tất cả phần ở đầu tiên, ở dưới có mục LEARNING LANGUAGE chọn cả tiếng Korea. Xong nó sẽ hiện ra 3 mục “Korea-Vietnamese “ màu xanh lá, nhấn trọn 3 mục đó. Rồi bấm SAVE. Ở phần ⭐️favorite đó bấm vào mục “한” là ra từ điển hàn-việt, là xong rồi. Mọi người làm theo đừng đánh giá 1sao nữa nhé.

lthngannn ,

한자가 사라지다 왜?

왜 한자가 없어요? 한국어를 배울 때 한자가 너무 중요하니 까 제발 사전에 한자를 환원해요 🙏🏻

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, NAVER Corp., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Dữ Liệu Khác

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

네이버 - NAVER
Tham Khảo
Naver Papago - AI Translator
Tham Khảo
NAVER Map, Navigation
Dẫn Đường
PRISM: Live Streaming App
Mạng Xã Hội
NAVER NOW
Giải Trí
BAND - App for all groups
Mạng Xã Hội

Có Thể Bạn Cũng Thích

Korean Dictionary - Dict Box
Tham Khảo
EBSi 고교강의
Giáo Dục
다음 사전 / Daum Dic
Giáo Dục
Onevoca - Flashcards
Giáo Dục
클래스카드
Giáo Dục
리로스쿨
Giáo Dục