NEU Reader 4+

Xuất bản số NEU

Pyramid Software and Consulting Company Limited

Được thiết kế cho iPad

    • 1,7 • 184 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Ứng dụng truy cập kho sách số của Đại học Kinh tế Quốc dân
- Truy cập kho tài liệu phục vụ cho việc học tập và giảng dạy tại trường, được cập nhật thường xuyên
- Hỗ trợ cho sinh viên và giảng viên trong quá trình học thay thế cho tài liệu giấy truyền thống

Có gì Mới

Phiên bản 1.2.3

- Cập nhật tính năng
- Sửa lỗi

Xếp hạng và Nhận xét

1,7/5
184 đánh giá

184 đánh giá

hang10g ,

KHÔNG HỖ TRỢ MACOS

Chúng e không thể sử dụng vì app không hỗ trợ cho Macos

Mris1203 ,

QUÁ THẤT VỌNG

Mong trường cải thiện ứng dụng đọc sách chứ em nản lắm rồi ạ.

Phuong19 ,

Không hỗ trợ cho MacOS

Mong rằng nhà trường sớm cập nhật phiên bản cho MacOS để những sinh viên chúng em được truy cập

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Pyramid Software and Consulting Company Limited, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

NEU Online
Giáo Dục
YBOOK
Sách
e-Lottery Đầm Sen Water Park
Tiện Ích
VLU Online
Giáo Dục
LibCTUMP
Giáo Dục
LibHutech
Giáo Dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Chiếu phim Quốc gia (NCC)
Giải Trí
Beta Cinemas
Giải Trí
Ticketbox
Giải Trí
CGV Cinemas
Giải Trí
PHOTO TIME
Giải Trí
Lotte Cinema
Giải Trí