Người ngoài hành tinh ném bom game 4+

小蓓 农

Được thiết kế cho iPad

    • 3,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Người ngoài hành tinh tấn công trái đất, bạn là một xạ thủ, Ngài đến để diệt chúng, điều khiển hỏa lực, điều khiển màn hình điểm nổ.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

Xếp hạng và Nhận xét

3,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, 小蓓 农, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Trò chơi
Trò chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí
Giải trí