Screenshots

Description

Ứng dụng cung cấp thông tin và kết nối đến người dân thành phố Nha Trang
Các chức năng chính bao gồm:
- Tra cứu thông tin số thứ tự đăng ký xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Nha Trang.
- Tra cứu thông tin hồ sơ và quá trình xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Nha Trang.
- Trang tin tức, thông báo từ thành phố Nha Trang.
- Gửi đánh giá về thái độ phục vụ của các cửa tại đơn vị hành chính thành phố Nha Trang.
- Gửi phản hồi về các lĩnh vực ANTT, thị trường, VSMT, xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường ... và các vi phạm xẩy ra tại thành phố Nha Trang để cơ quan có thẩm quyền phụ trách xử lý các vi phạm trên.


* Chức năng phản hồi có sử dụng hình ảnh, vị trị của hình ảnh, vị trí gửi phản hồi để phân loại dữ liệu phản hồi và chọn lọc đơn vị tiếp nhận xử lý được chính xác nhất và nhanh nhất.
* Ứng dụng sử dụng chức năng thông báo trên thiết bị bằng âm thanh để cho người dùng biết khi có thông báo cần biết.

App Privacy

The developer, VNPT Khánh Hoà, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like