Niềm Tin - Phần mềm bán hàng 4+

Phần mềm bán hàng tôn sắt thép

Hieu Tran Trung

Được thiết kế cho iPad

    • 5,0 • 2 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Phần mềm quản lý bán hàng sản xuất Niềm Tin, chuyên cho các công ty, cửa hàng hoạt động trong lĩnh vực thương mại và sản xuất. Với hơn 10 năm kinh nghiệm và 2000 khách hàng trên toàn quốc.

Có gì Mới

Phiên bản 2.8

Bản cập nhật tháng 3

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hieu Tran Trung, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

TVS 10
Kinh Doanh
Tôn Phương Nam
Kinh Doanh
Salekit - Quản lý Bán Hàng
Hiệu Suất
Quản lý bán hàng
Kinh Doanh
Phần Mềm Tốt Nhất
Kinh Doanh
Phiếu Thu
Tài Chính