Nok Airlines 4+

Nok Air

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Nok Air are thrilled to introduce you the brand new way to book your flight with the new concept "Choose Your Nok". Now you can simply select new fare types and add-on services to match your lifestyle via app. Download the app and enjoy the most advanced Nok Air application yet with several great fun features.

Thank you for using Nok Air! We are really grateful for all the feedback you have sent to us, keep it coming!

We recommend that you update to the latest version of the application to take full advantages of new benefits and features. We are always welcome your feedback at mobile@nokair.com. We read all of them and listen to your ideas for improvements.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.3

- Improvements and bug fixes.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Nok Air, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Lưu tất cả các loại thẻ ra vào, vé và thẻ ngân hàng ở cùng một nơi.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Du lịch
Dẫn Đường
Du lịch
Du lịch
Du lịch
Du lịch