NSK Bearing Doctor 4+

NSK

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

When a rolling bearing is damaged during machine operation, the entire machine may seize or malfunction. By identifying potential problems and predicting failure, preventive measures can be taken to avoid damage and unexpected downtime.

NSK Bearing Doctor provides information about correct bearing handling, mounting, lubrication, and maintenance, which are essential to prevent premature failure.

The app also includes many images and sound clips to help users diagnose types of bearing damage and possible causes. Detailed explanations help users learn the key characteristics of different types of bearing damage.

Features
Diagnose bearing damage with images
Flaking, peeling, scoring, smearing, fractures, cracks, cage damage, denting, pitting, wear, fretting, false brinelling, creep, seizure, electrical corrosion, rust and corrosion, mounting flaws, and discoloration.

Diagnose bearing damage with sound clips
Race noise, roller clicking noise, cage noise, squeal noise, ball flaw noise, contamination noise, ball flaw noise and cage noise in motor bearings, and motor bracket resonance noise.

Please visit www.nsk.com for more details on bearing handling and maintenance.

Languages: English, French, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Japanese

Có gì Mới

Phiên bản 3.3.0

- Minor fixes

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, NSK, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Lịch Sử Tìm Kiếm
  • Dữ Liệu Sử Dụng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

SKF Authenticate
Kinh Doanh
SKF eLube
Kinh Doanh
SKF Super-precision manager
Hiệu Suất
SKF QuickCollect
Kinh Doanh
NTN Authenti Bear
Kinh Doanh
SKF Pulse
Kinh Doanh