Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Oncall softphone is a Sip-based softphone for Iphone that uses Wifi or 4G/LTE connection to make call and receive calls and Instant Messages.

Interworking with Oncall System, Oncall Softphone support push notification, which allows it receive calls and messages even it was force terminated.By using iPhone’s existing contact list, Oncall softphone facilitates easy and effective communication multiple calls.

Call functionality includes the ability to switch between two calls, merge and split calls and perform attended and unattended transfers, It also support video conference which needs MCU support.

 
It supports up to 1080P video call with H264 and VP8 codec, and supports HD audio call.

Có gì Mới

Phiên bản 1.5.8

improving stability

Xếp hạng và Nhận xét

4,6/5
98 đánh giá

98 đánh giá

DuyTK9 ,

Ổn

Ổn

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, FTI, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích