ONEPayroll 17+

SOLUSI KARYAWAN INDONESIA

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

OnePayroll adalah aplikasi HRD yang memudahkan karyawan untuk mengelola absensi, cuti, mendapatkan benefit karyawan serta mendapatkan pengumuman dari perusahaan.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, SOLUSI KARYAWAN INDONESIA, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất