Onewin Pro 4+

Điều hành tác nghiệp

NIQ Viet Nam

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.2

+ Sửa lỗi không nhận được thông báo ứng dụng

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, NIQ Viet Nam, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu Suất
Hiệu Suất
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Hiệu Suất