Screenshots

Description

Ứng dụng quản lý khách hàng với một số tính năng sau:
- Quản lý đầu mối
- Quản lý Công ty
- Quản lý Người liên hệ
- Quản lý Cơ hội bán hàng
- Hiển thị bản đồ khách hàng trên Google Map
- Báo cáo KPI bằng biểu đồ
- Quản lý Lịch làm việc (Cuộc gọi, cuộc hẹn, tác vụ)
- Quản lý Ticket
- Check in công việc
- Nhận bản tin thông báo
- Đăng nhập Google/Facebook

What’s New

Version 1.0.7

- Kiểm tra và thông báo bật quyền truy cập vị trí khi check-in

App Privacy

The developer, Online CRM Viet Nam, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like