Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Oraichain Mainnet built on the Mainnet require each user to connect to their native wallet to start using any features.

Oraichain Wallet is always up-to-date and compatible with the latest version of Oraichain Mainnet and provides a user-friendly interface to access basic and advanced features of Oraichain Ecosystem from your mobile devices including a wide range of AI-enhanced such as aiRight.

Oraichain Mainnet:
- Create a wallet or connect to your wallet
- Check ORAI balance
- Send and receive native ORAI
- Delegate/Stake to validators to secure the blockchain
- Earn and claim rewards

Explore user interface:
- Switch between Dark Mode and Light Mode

Transaction speed and fee: it’s ultra-fast on Oraichain Wallet to make transactions and the fee is almost free (0.000001 ORAI per transaction).

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.2

-Update :
+ Biometric Identification to replace pin code
+ Oraichain NFTs list

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
10 đánh giá

10 đánh giá

chuyenbka ,

good app

good app to manage Orai fund

hongeinh ,

Good

Runs smooth
I have had no problems so far

harrry low ,

Warning: this is a fact

Oraichain wallet and oraichain network is awesome. The team behind constantly improve their products and seem to be active 24/7, my questions got responsed nearly immediately!!!

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Oraichain, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích