iPhone Screenshots

Description

Phần mềm OSUNO là phần mềm hỗ trợ điều khiển, giám sát từ xa các thiết bị thông minh do Công ty Phát triển Công Nghệ Long Tiến Hải nghiên cứu và phát triển. Phần mềm OSUNO cho phép người dùng điều khiển, giám sát và cập nhật trạng thái các thiết bị thông minh trong ngôi nhà thông qua mạng local và internet.

Trên phần mềm OSUNO người dùng có thể để dàng quản lý thiết bị thông minh như: thêm thiết bị mới, cài đặt lịch điều khiển, cài đặt ngữ cảnh riêng của người dùng.


Tính năng phiên bản: 1.0
+ Kết nối thiết bị với ứng dụng
+ Quản lý lịch hẹn giờ bật, tắt thiết bị
+ Thêm kịch bản thông minh cho thiết bị
+ Kích hoạt kịch bản
+ Điều khiển thiết bị từ xa

Osuno smarthome thuộc quyền sở hữu của công ty Phát triển Công Nghệ Long Tiến Hải.

App Privacy

The developer, Manh Hai Do, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like