Overwatch League 12+

Blizzard Entertainment, Inc.

  • 3,0 • 2 đánh giá
  • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Overwatch League – The Official Mobile App

Follow the action in the world’s premier esports league with the Overwatch League mobile app. Includes match schedules, live streams, standings, team and player info, videos, news, Overwatch 2 in-game rewards, and more!

Never Miss a Match—Set match alerts to receive push notifications when specific matches begin. Watch live or dive into the action later with on-demand videos.

Stay Informed—Catch up with all the latest league news, features, and video content at your fingertips.

Track Your Teams—Select and follow your favorite teams to receive automatic match alerts and easy access to their upcoming schedule as well as team-specific news and videos.

Win Prizes, Earn Rewards—Predict Overwatch League match results with Pick’em to earn points on a global leaderboard and win prizing, or earn event-specific rewards through the app.


Airtime or Wi-Fi connection required for use.

Languages supported:
• English
• French
• Korean

For more information on the Overwatch League, visit http://overwatchleague.com.

Có gì Mới

Phiên bản 3.7.3

Various bug fixes and improvements

Xếp hạng và Nhận xét

3,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

Gaulucsi ,

Quality

I need HD quality

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Blizzard Entertainment, Inc., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Vị Trí
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Vị Trí
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Vị Trí
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giải trí
Mạng xã hội
Thể thao
Tiện ích
Trò chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Thể thao
Thể thao
Thể thao
Thể thao
Thể thao
Thể thao